Whey Proteinpulver Påståenden och Fakta

 

En del försäljare av Whey proteinpulver kommer ibland med påståenden om sina produkter som till exempel:

 

-Whey proteinpulver: Ökar mättnadskänslan vilket leder till minskningar av energiintag

-Whey Vassleprotein Bidrar till att bevara eller uppnå normalvikt

-Whey ger: Tillväxt av muskelmassa

-Vassleprotein ger Ökad muskelmassa av styrketräning under fasta eller diet

-Whey Ökad muskelstyrka

-Whey Ökar kapacitet och snabbare återställning efter whey intag

-Whey Reparation av skelettmuskelvävnad

-Whey Snabbare återhämtning efter träning

 

Men när resultatet av påståendena screenades jämfördes med det verkliga vetenskapliga underlaget så kunde inget av påståendena bekräftas. Det verkar därför vara så att många av påståendena från försäljarna saknar vetenskapliga belägg. Är det verkligen så svårt att ta fram vetenskapliga belägg om påståendena nu verkligen stämmer?

Whey Protein

 

 

Men stämmer påståendena om Effekten av Whey Proteinpulver?

Nedan en snabböversatt genomgång av påståenden kring Whey som på EU Kommissionens uppdrag testats mot vetenskapliga data.

EU Kommissionens organ för dietprodukter nutrition och allergier

Abstrakt

 

Sammanfattning

Efter en begäran från Europeiska kommissionen, panelen för dietprodukter, nutrition och allergier ombads att lämna ett vetenskapligt yttrande om en förteckning över hälsopåståenden enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 1924/2006. Detta yttrande behandlar de vetenskapliga beläggen för hälsopåståenden i samband med vassleprotein och ökad mättnadskänsla vilket leder till en minskning av energiintaget, bidrag till att bevara eller uppnå en normal kroppsvikt, tillväxt eller underhåll av muskelmassa, öka i muskelmassa Under energi begränsning och styrketräning, minskning av kroppsfett massa under energi begränsning och motstånd, ökad muskelstyrka, öka uthållighet kapacitet under senare utövar matchen efter ansträngande träning, skelettmuskel vävnad reparera och snabbare återhämtning från muskeltrötthet efter träning. De vetenskapliga beläggen är baserade på uppgifter från medlemsstaterna i den konsoliderade förteckningen i artikel 13 hälsopåståenden och referenser som EFSA har fått från medlemsstaterna eller direkt från berörda parter.

Maten beståndsdel som är föremål för hälsopåståenden är vassleprotein. Panelen anser att vassleprotein tillräckligt kännetecknas i förhållande till de patentsökta effekterna.

Whey Ökar mättnadskänslan vilket leder till en minskning av energiintaget

Den påstådda effekten är "ökar mättnad". Målgruppen antas vara den allmänna befolkningen. Panelen anser att en ökning av mättnad som leder till en minskning av energiintaget, om de fortsätter, kan vara en gynnsam fysiologisk effekt.

Ingen av de studier som testat hållbarheten i en effekt av vassleprotein om åtgärder för mättnad och efterföljande energiintag (dvs. effekter testades vid ett enda tillfälle och ingen information gavs om upprepade konsumtionen av livsmedlet beståndsdel).

På grundval av de framlagda uppgifterna konstaterar panelen att ett orsakssamband har inte fastställts mellan konsumtionen av vassleprotein och en varaktig ökning av mättnad som leder till en minskning av energiintaget.

Whey Bidrar till att bevara eller uppnå en normal kroppsvikt

Den påstådda effekten är "viktkontroll". Målgruppen antas vara den allmänna befolkningen. Panelen anser att bidrag till att bevara eller uppnå en normal kroppsvikt är en gynnsam fysiologisk effekt.

Inga referenser lämnades från vilka slutsatser kan dras för de vetenskapliga beläggen för den påstådda effekten.

På grundval av de framlagda uppgifterna konstaterar panelen att ett orsakssamband inte har fastställts mellan konsumtionen av vassleprotein och bidrag till att bevara eller uppnå en normal kroppsvikt.

Whey Tillväxt av eller underhåll av muskelmassa

De hävdade effekterna är "främjar proteinsyntesen när det tas efter motstånd motion", "stöder en ökning av muskelmassa i kombination med motion och en hyperkalorisk kost", "muskelmassa underhåll hos äldre" och "muskelstyrka och kroppssammansättning". Målgruppen antas vara den allmänna befolkningen. I samband med den föreslagna ordalydelsen, antar panelen att den påstådda effekten hänvisar till tillväxt eller underhåll av muskelmassa. Panelen anser att tillväxt eller underhåll av muskelmassa är en gynnsam fysiologisk effekt.

Vid sammanvägning av dokumentationen tog panelen hänsyn till att endast tre små interventionsstudier på människor var relevant för påståendet, och att dessa studier rapporterade motstridiga resultat vad gäller effekterna av vassleprotein på muskelmassa jämfört med andra proteinkällor (dvs. kasein och sojaprotein).

På grundval av de framlagda uppgifterna konstaterar panelen att ett orsakssamband har inte fastställts mellan konsumtionen av vassleprotein och tillväxt eller underhåll av muskelmassa utöver den väletablerade roll protein på den påstådda effekten.

Whey Ökad muskelmassa under energi restriktion och styrketräning

Den påstådda effekten "stöder en vinst i muskelmassa under perioder av energi begränsning". Målgruppen antas vara vuxen på ett energi-kost utför styrketräning som vill öka sin muskelmassa. Panelen anser att en ökning av muskelmassa under energi begränsning och styrketräning är en gynnsam fysiologisk effekt.

Från alla (men en) av referenserna anges de vetenskapliga beläggen för detta påstående inga slutsatser kunde dras för de vetenskapliga beläggen för den påstådda effekten, och en mänsklig randomiserad kontrollerad interventionsstudie som jämförde vassleprotein och kasein rapporterade en signifikant större ökning av mager kroppsmassa i kasein-gruppen jämfört med vassleprotein-gruppen.

På grundval av de framlagda uppgifterna konstaterar panelen att ett orsakssamband har inte fastställts mellan konsumtionen av vassleprotein och en ökning av muskelmassa under energi begränsning och styrketräning.

Whey Protein: Minskning av kroppsfett under energi restriktion och styrketräning

Den påstådda effekten är "stöder en minskning av kroppsfett i kombination med motion och en lågkaloridiet". Målgruppen antas vara vuxna på ett energi-kost utför styrketräning som vill minska sin vikt kroppsfett. Panelen anser att en minskning av kroppsfett massa under energi begränsning och styrketräning är en gynnsam fysiologisk effekt.

Från alla (men en) av referenserna anges de vetenskapliga beläggen för detta påstående inga vetenskapliga slutsatser kunde dras för belägg för den påstådda effekten, och en mänsklig randomiserad kontrollerad interventionsstudie som jämförde vassleprotein och kasein rapporterade en signifikant större minskning av kroppsfett massan i kasein-gruppen jämfört med vassleprotein-gruppen.

På grundval av de framlagda uppgifterna konstaterar panelen att en orsakssamband har inte fastställts mellan konsumtionen av vassleprotein och en minskning av kroppsfett massa under energi begränsning och styrketräning.

Whey vassleprotein och proteinpulver: Ökad muskelstyrka

Den påstådda effekten är "muskelstyrka". Målgruppen antas vara aktiva individer som utför motstånd motion för att förbättra muskelstyrkan. Panelen anser att en ökning av muskelstyrkan är en gynnsam fysiologisk effekt.
Vid sammanvägning av dokumentationen tog panelen hänsyn till att resultaten från de tre små interventionsstudier på människor som behandlas effekterna av vassleprotein jämfört med andra proteinkällor (dvs. kasein och sojaprotein) på muskelstyrka var motstridiga.

På grundval av de framlagda uppgifterna konstaterar panelen att en orsakssamband har inte fastställts mellan konsumtionen av vassleprotein under styrketräning och en ökning av muskelstyrka.

Whey Ökad uthållighet och kapacitet vid träning efter hårda träningspass

Den påstådda effekten är "fysisk prestation". Målgruppen antas vara aktiva personer. I samband med den föreslagna ordalydelsen, antar panelen att den påstådda effekten avser en ökning av uthållighet kapacitet under den efterföljande övningen matchen efter ansträngande träning. Panelen anser att en ökning av uthållighet kapacitet under den efterföljande övningen matchen efter ansträngande motion är en gynnsam fysiologisk effekt.

Inga referenser lämnades från vilka slutsatser kan dras för de vetenskapliga beläggen för den påstådda effekten.

På grundval av de framlagda uppgifterna konstaterar panelen att en orsakssamband har inte fastställts mellan posten träning konsumtion av vassleprotein och ökning av uthållighet kapacitet under den efterföljande övningen matchen efter ansträngande träning.

Whey Proteinpulver Skelettmuskelvävnad reparation

Den påstådda effekten är "fysisk prestation". Målgruppen antas vara aktiva personer som utför motstånd motion. I samband med den föreslagna ordalydelsen, antar panelen att den påstådda effekten avser ombyggnad av strukturellt protein i skelettmuskulaturen vävnad efter träning som orsakat muskelskada. Panelen anser att skelettmuskulaturen vävnad reparation är en gynnsam fysiologisk effekt.

Inga referenser lämnades från vilka slutsatser kan dras för de vetenskapliga beläggen för den påstådda effekten.

På grundval av de framlagda uppgifterna konstaterar panelen att en orsakssamband har inte fastställts mellan konsumtionen av vassleprotein efter motstånd motion och skelettmuskulatur vävnad reparera.

Whey Vassleprotein Snabbare återhämtning från muskeltrötthet efter träning

De hävdade effekterna är "muskeltrötthet återhämtning" och "muskelåterhämtning". Målgruppen antas vara aktiva individer i den allmänna befolkningen. Panelen anser att snabbare återhämtning från muskeltrötthet efter träning är en gynnsam fysiologisk effekt.

Inga referenser lämnades från vilka slutsatser kan dras för de vetenskapliga beläggen för den påstådda effekten.

På grundval av de framlagda uppgifterna konstaterar panelen att en orsakssamband har inte fastställts mellan konsumtionen av vassleprotein och snabbare återhämtning från muskeltrötthet återhämtning efter träning.

Protein Whey livet

Tackar för all uppmärsamhet whey fått på flera olika sätt :)

 

Sökord

Vassleprotein, mättnad, energiintag, kroppsvikt, muskler, muskelmassa, energi begränsning, kroppsfett muskelmassa muskelökning muskelökande, muskelstyrka, uthållighet kapacitet, motion, vävnadsreparation, återhämtning, muskel trötthet, hälsopåståenden

 En del beskriver whey som rena miraklet andra som ett protein med betydligt överdrivna försäljningsargument, kanske sanningen ligger någonstans där mitt emellan?

 

Här kan du starta en hemsida och få två veckors prova på av premium kvaliteten gratis: Whey to go.

 

10 Oct 2012

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
1